Tips

Aan de Denderroute zoektocht nemen zowel gelegenheidszoektochters als ervaren, doorwinterde zoektochters deel. Om de beginners op weg te helpen hebben we op deze pagina een aantal nuttige tips gebundeld. Een zoektocht is in de eerste plaats een ontspanning en een leuke hobby. Toch kan het leuk zijn wanneer iemand je vertelt ‘waar je zoal moet op letten’ om een betere score te halen, en dus misschien ook een mooiere prijs van de prijzentafel in de wacht te slepen. De volgende 12 tips kunnen de minder ervaren zoektochters daarbij helpen!

De Denderroute zoektocht behoort zeker niet tot de moeilijkere zoektochten. Neem het van ons aan: er zijn zoektochten die nog een heel ander paar mouwen zijn. Een groot deel van de vragen in de Denderroute zoektocht zijn eenvoudig, zodat ook beginnende zoektochters zeker heel wat vragen juist zullen hebben. Dit neemt niet weg dat de zoektocht bij ervaren zoektochters wel bekend staat als verraderlijk, wat onvoorspelbaar en met soms listige en onverwachte valkuilen: alles ziet er vaak toch net wat eenvoudiger uit dan het eigenlijk is.

Tip 1: Lees altijd goed het reglement

Toegegeven, de eerste bladzijden van je zoektochtbundel zijn de saaiste. Een aframmeling van reglementspunten, zeg maar de ‘spelregels’ van de zoektocht. Toch loont het altijd de moeite om het reglement eerst eens te overlopen, want het zijn eigenlijk tips op zich en geven je een hint van waar je moet op letten. Zo is een vraag gevolgd door ‘kies uit’ heel anders op te lossen dan een vraag gevolgd door ‘mogelijke antwoorden’. Sommige samenstellers verstoppen in het reglement zelfs zaken die je nodig hebt om ergens een vraag helemaal juist te kunnen oplossen. Uit je doppen kijken is dus de boodschap!

Tip 2: Af en toe op de grond kijken kan helpen

Ben je aan het zoeken naar antwoorden? Kijk af en toe ook eens op de grond of daar geen antwoord te vinden is op bv roosters, putdeksels, stenen op de grond enz. Antwoorden kunnen ook op kleine zaken als vijzen of hangsloten staan. Een woord dat je al van ver ziet staan op een gevel in letters van 20 centimeter groot vereist weinig of geen zoekwerk en zal dus meestal ook niet bevraagd worden. En als zo’n onmiddellijk opvallend woord wel direct in het oog springt of al van ver zichtbaar is moet er een belletje gaan rinkelen: is dit niet te simpel, en is er wellicht geen tweede antwoord te vinden dat veel minder opvallend is? (zie ook tip 8)

Tip 3: Heel grondig je boekje lezen kan helpen

Neem de tijd om eens grondig de tekst en vooral ook de toeristische informatie in je boekje te lezen. Vaak bevat die zaken die je nodig hebt om de vragen op te lossen, of verborgen hints. Bv. “Hoeveel keer bevindt “L’Haire” zich hier?” Ter plaatse vindt je het 5 keer, maar volgens de toeristische informatie staat het ook nog eens op de voorpoot van de olifant => 6 keer. Bv. “Hoeveel sterren bevinden zich op de kapel?” Ook Jezus en Maria zijn sterren volgens je boekje.

Tip 4: De zoektocht meer dan één keer doen kan helpen

Soms zoek je je suf naar een antwoord en je vindt het niet. Je gaat een tweede keer kijken en je oog valt er haast onmiddellijk op. Vreemd, maar een tweede keer zie je vaak meer !

Tip 5: Staat er ‘volgens gegevens’ ipv ‘volgens gegevens ter plaatse’ in de vraag? Dan telt heel je boekje mee!

Elk jaar zit in de Denderroute zoektocht ergens een ‘volgens gegevens’-vraag. Dan zoek je niet alleen ter plaatse waar je je bevindt zoals gewoonlijk, maar bovendien ook in heel je boekje naar antwoorden.

Bv. “Wat is volgens gegevens de naam van een brug?” In heel je boekje kunnen bijkomende antwoorden verstopt zitten. Zoek overal: in het reglement, toeristische info, wegbeschrijving, op foto’s enz. naar namen van bruggen.

Tip 6: Kijk steeds uit voor meerdere borden, platen, stenen, palen, enz.

Vraag je altijd af of er nog een tweede of derde gegeven te vinden is dat voldoet aan de vraag.

Bv. Welk dier staat vermeld op het bord met “29 mei” en “2004”? Als er ter plaatse twee borden zijn waar allebei “29 mei” en “2004” op staat mag en moet je dierennamen van elk bord halen. Hetzelfde geldt voor bv. “de steen”. Bv. “de steen ter nagedachtenis van slachtoffers uit de wereldoorlog”. Als er zo 2 stenen te vinden zijn ter plaatse aan de kerk die aan het gevraagde voldoen tellen die allebei mee!

Tip 7:  Let op voor tussenvraagjes

In je reglement staat altijd dat je ELKE vraag moet beantwoorden. Dat zijn dus niet alleen de vetgedrukte vragen met “Vraag” ervoor, maar ook vraagjes die hier of daar in je bundel verstopt staan, zoals ‘Heb ik weer whisky gedronken?’ Je beantwoordt zo’n vraagje met JA op je antwoordenblad, tenzij er een of andere reden is om NEEN te antwoorden, bijvoorbeeld omdat de samensteller je heeft meegedeeld dat hij nooit alcohol drinkt.

Tip 8:  Wees nooit tevreden met maar één antwoord

Bij vragen met ‘mogelijke antwoorden’ of open vragen is het heel vaak zo dat er meer dan één antwoord te vinden is.

Bv. “Welke wandeling kan ik vanaf hier onafgebroken volgen tot aan de Juffrouw kapel?” Als er zo 2 wandelingen zijn moet je ook beide wandelingen antwoorden.

Vraag je dus altijd af of er nog een tweede, zelfs derde of vierde geldig antwoord kan zijn op de vraag.

Tip 9:  Enkelvoud is niet meervoud

Een klassiek strikvraagje in zoektochten is bv. ‘Wijst Jezus met de vingers van zijn linkerhand naar zijn hart?’ ‘Vingers’ is meervoud en veronderstelt dus meer dan één, namelijk minstens twee. Wijst hij maar met één vinger kan je dus niet zeggen dat hij met vingers (= minstens twee) wijst.

Tip 10:  Pas op met misleidende tekst die de vraag vooraf gaat

Elke zoektocht is een kat-en muisspel tussen samensteller en deelnemer. De deelnemer probeert zoveel mogelijk antwoorden te vinden en zoveel mogelijk vragen juist te beantwoorden. Maar de samensteller van zijn kant probeert te voorkomen dat je alles vindt, door de deelnemer soms bewust op het verkeerde been te zetten. Dat doet hij door bv voor de vraag je aandacht te trekken naar één welbepaald bord of steen, bv “naast de toegangsdeur bemerk je een steen”. Wanneer de vraag dan volgt is je aandacht al op die steen gericht en vergeet je dat er ook nog een andere steen kan zijn. Lees daarom de vraag ook eens zonder rekening te houden met de regels tekst voorafgaand aan de vraag.

Tip 11: Getallen moeten in een zoektocht juist zijn

Bv. “Bevinden zich hier 2 tractoren?” Als er 1 tractor staat is het antwoord NEEN, maar ook als er 3 of 4 staan.

Tip 12: De inrichter heeft altijd gelijk

Wat is dat voor een vreemde tip? Denkt de samensteller misschien dat hij alle wijsheid in pacht heeft en veel slimmer is dan al zijn deelnemers samen? Neen, het is gewoon een principe dat al van oudsher speelt in zoektochten. Het betekent dat je alles wat de samensteller je meedeelt meteen voor waar moet aannemen, ook al denk jij (of weet je het zelfs zeker) dat wat de samensteller zegt niet klopt.

Bijvoorbeeld: Stel dat de samensteller zegt dat op elke kerktoren in Vlaanderen een haan staat. Wat verder in de zoektocht kom je aan een kerk, waar je op zoek moet gaan naar afbeeldingen van dieren. Een van de mogelijke antwoorden is ‘haan’. Maar op de kerk ter plaatse is helemaal geen haan te zien. Toch moet je ook ‘haan’ als antwoord aanduiden. Waarom? Omdat de samensteller altijd gelijk heeft en je gezegd heeft dat op elke kerktoren sowieso een haan staat.