Denderroute coronaproof gemaakt

Helaas kon onze zoektocht in 2020 door de plotse coronaperikelen niet doorgaan. Om onze deelnemers geen twee jaar op rij ‘op hun honger’ te laten zitten zijn we ondertussen op zoek gegaan naar manieren om onze activiteit ‘coronaproof’ te maken. Hoe laten we de editie 2021 zo veilig mogelijk verlopen?

Het coronavirus gooide in 2020 uiteraard heel wat roet in het eten, niet alleen voor organisatoren van zoektochten, maar ook voor de deelnemers. Zij zagen heel wat zoektochten afgelast, waardoor zij bovenop alle vervelende (maar nodige) maatregelen ook hun hobby in het water zagen vallen. Ook wij waren onvoorbereid op de komst van het virus en zagen ons genoodzaakt de zoektocht in 2020 te annuleren. Wij hadden immers geen alternatief voor de verdeling van de formulierern via het toeristisch infokantoor. Vooral de traditionele prijsuitreiking in het zaaltje van taverne ‘t Hemelryck was ook in het najaar geen optie meer.

De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers is voor ons essentieel. Wij wensen dan ook dat onze deelnemers in zo gezond mogelijke omstandigheden aan het evenement kunnen deelnemen, waarbij het besmettingsgevaar zoveel mogelijk wordt ingeperkt. Enkel wanneer wij een zo goed als risicoloze activiteit kunnen garanderen laten wij ons evenement nog doorgaan.

Volgende drie ingrepen zullen worden doorgevoerd in 2021:

Aanschaf formulieren online

Wij willen ervoor zorgen dat deelnemers zo veilig mogelijk aan een deelnameformulier kunnen geraken. Men moet zich zo veilig mogelijk kunnen inschrijven en een formulier kunnen aankopen. Daarom zal het vanaf 2021 mogelijk zijn het formulier online aan te kopen via onze ‘zoektochtwinkel‘, en dit ook online via o.a. Bancontact te betalen. Dit bespaart de deelnemers een verplaatsing naar een verdeelpunt, waar men zich bovendien in een gesloten ruimte binnen moet begeven en het formulier cash of met bancontact moet betalen.

Een alternatieve betaalmogelijkheid zal ook aangeboden worden voor deelnemers die zich niet vertrouwd voelen met online betalen. Er zal echter niet meer worden gewerkt met een verdeelpunt (toeristische dienst of café).

Een alternatieve, veilige prijsuitreiking

Het verzamelen van een grote groep mensen in een zaal binnen, zelfs met mondmasker of met enige afstand, vinden wij in deze tijden onverantwoord. Daarom denken wij na over een alternatieve prijsuitreiking in het najaar van 2021, waarbij deelnemers ‘gespreid’ zullen hun prijs kunnen komen afhalen in taverne ‘t Hemelryck. Bij binnenkomst zal handgel worden voorzien en dient men verplicht de handen te ontsmetten. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Per kwartier zullen bv. 10 deelnemers verwacht worden hun prijs te komen afhalen, bv. om 18u, 18u15, 18u30, 18u45 enz. In de zaal zal een wachtrij worden gecreëerd met voldoende ruimte tussen elke deelnemer, zodat wanneer meerdere deelnemers tezelfdertijd aankomen zij kunnen aanschuiven met telkens 1,5 meter (aangeduid op de grond) afstand tussen hen en de personen voor of achter zich.

Elektronisch indienen van antwoorden

Antwoorden opsturen per post kan nog, maar voortaan kunnen deelnemers ook gewoon online hun antwoorden invoeren. Men krijgt een onmiddellijke ontvangstbevestiging. Men hoeft dus niet meer om een enveloppe en postzegel, en hoeft zich niet meer naar de brievenbus te haasten.

Comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *