Nabeschouwing prijsafhaling 2021

Beste speurders, de prijsafhaling 2021 zit erop! Hoewel we beseffen dat deze formule niet ideaal was (binnen een categorie prijzen met gelijkaardige waarde

zijn er altijd die wat meer keuze over hadden dan andere) was het gezien de omstandigheden het beste wat er momenteel inzat.

Volgend jaar hopen wij opnieuw een ‘klassieke’, normale prijsuitreiking te kunnen organiseren waarbij de groepen niet langer dienen te worden opgesplitst in verschillende tijdsblokken.

Zoals beloofd publiceren we hierbij nog foto’s van de meest ‘gemiste’ vragen uit de zoektocht.

Vraag 17

Bij het waterkasteel stond ook aan de overkant van de weg een bord met daarop “SAUF USAGE FORESTIER“. Hieruit kon je ook ‘STIER’ halen, maar dit bord werd door

heel wat speurders over het hoofd gezien.

Vraag 19

Hier werd de vermelding “USA” vaak niet opgemerkt. Je kon dit vinden op de paal met knooppunten. Sommigen merkten dit wel op, maar redeneerden dat “USA” geen

land is. De Verenigde Staten zijn wel degelijk een land, en geen vereniging. De VS zijn dan ook zoals elk ander land volwaardig partij bij internationale verdragen en dergelijke.

Vraag 21

Het jaartal ‘2016’ onder de foto van de heks op blz. 3 was niet correct. Er stond immers nog een jaartal dichter bij de heks, nl. 1847 op de foto van de heks zelf.

Een paar speurders hebben dit jaartal toch opgemerkt.

Vraag 27

De meeste speurders vonden 2 Mariabeelden. Er was echter nog een derde Mariabeeldje, volledig in het wit, bij de parking te vinden. Je moest “van bij de parking (= 6 meter) op zoek gaan naar het antwoord op de volgende vier vragen”, en dus ook naar deze vraag. Slechts een klein aantal speurders merkte dit beeldje op. Correct antwoord: A – B – C.

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *