Vooruitblik Denderroute 2024: nieuwigheden

Volgend jaar bestaat onze zoektocht 10 jaar, een jubileumeditie! Het thema kan je alvast terugvinden in de zoektochtwinkel, maar welke andere nieuwigheden mag je verwachten?

1.Suggesties van onze deelnemers

Bij de ontvangst van de antwoordbladen hebben heel wat mensen suggesties gedaan en ideeën gegeven voor verdere verbetering van de zoektocht, waarvoor onze dank! Een aantal daarvan zullen in de editie van volgend jaar alvast gebruikt worden. Zo hebben verschillende mensen aangegeven dat het goed zou zijn om te vermelden waar er op het parcours openbare toiletten zijn (zeker halfweg de zoektocht) en dit zal volgend jaar (net als de eetgelegenheden) worden vermeld in de bundel. Ook gaven veel mensen aan dat ze de afstand toch wat aan de lange kant vonden (iets meer dan 30 km) en liever wat minder kilometers zouden afleggen. Volgend jaar zal de afstand daarom ingekort worden tot +/- 25 kilometer. Ook een aantal andere suggesties bekijken we wat we daar voor volgende edities kunnen mee doen.

2.Wijziging benaming zoektocht

De benaming “Ros Denderroute” verdwijnt en wordt gewijzigd in “Cabora-WRV Denderroute”

3.Prijsuitreiking

Iedereen heeft bij onze prijsuitreiking op 20 oktober kunnen vaststellen dat niet iedereen een zitplaats kon bemachtigen, waarvoor onze excuses. Enerzijds heeft dit te maken met de verminderde capaciteit van de zaal (door nieuwe, bredere tafels), anderzijds heeft dit ook te maken met het fors toegenomen aantal deelnemers. Om een ‘comfortabelere’ prijsuitreiking te kunnen aanbieden met genoeg zitplaats voor iedereen én loyaal te blijven aan onze trouwe sponsor ’t Hemelrijck zal de prijsuitreiking volgend jaar worden opgesplitst in 2 shifts met bv. shift 1 om 18 uur en shift 2 om 20 uur. Mogelijks zal ook het aantal prijswinnaars beperkt worden tot maximaal 180 of 200, voor het geval het thema van volgend jaar teveel deelnemers voor de capaciteit van de zaal zou aantrekken.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *