Antwoorden indienen

Je kan je antwoorden voor de 2de Online Winter-Denderroute hier elektronisch indienen en krijgt een onmiddellijke ontvangstbevestiging. Je hoeft dus geen papieren antwoordenblad meer per post op te sturen.

Je bent niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken: je ingevuld antwoordformulier opsturen per post mag ook. Je post dan je antwoordenblad uiterlijk op 1 maart 2024 (poststempel = bewijs!)

Lees eerst goed volgende korte instructies:

  1. Indienen is mogelijk vanaf 19 november 2023 tot en met uiterlijk 1 maart 2024 22 uur.Daarna wordt het elektronisch formulier onherroepelijk gedesactiveerd.
  2. Velden met een rood sterretje zijn verplicht in te vullen! Je kan je antwoorden niet verzenden zolang je niet alle verplichte velden en de 2 schiftingsvragen hebt ingevuld: het formulier zal dan blokkeren.
  3. Zoek geen enkele val in de samenstelling van het elektronisch formulier: de vraag komt niet altijd helemaal exact overeen met de volledige vraag in je routeblad/boekje, dit is louter omdat de ruimte op het formulier beperkt is en niet bedoeld om je om de tuin te leiden.
  4. Eventuele tussenvraagjes beantwoord je net als bij een papieren antwoordenblad in 1 van de vakjes die het dichtst bij die tussenvraag in je bundel staan.
  5. Wil je meerdere formulieren indienen met dezelfde antwoorden mag je in het veld ‘naam en voornaam’ ook 2 of meer namen vermelden. Geef dan wel in het vak ‘schiftingsvragen’ duidelijk aan welke schifting voor welke deelnemer geldt, bv. 150 (Amedée) – 122 (Petronella) – 141 (Jules)
  6. Kijk goed je antwoorden na voor je onderaan op de knop ‘mijn antwoorden definitief indienen’ drukt. De eerste inzending is definitief en ingediende antwoorden kunnen achteraf niet meer gewijzigd worden!
  7. Nadat je op de knop onderaan (“Mijn antwoorden definitief indienen”) hebt gedrukt verschijnt hieronder (onder deze instructies) een ontvangstbevestiging van je antwoorden (in groene kleur). Er wordt geen bevestiging apart per mail nog verstuurd.
  8. Hoewel het formulier bij 99% van de deelnemers zonder problemen werkt is het toch mogelijk dat, door bepaalde instellingen op je PC (blokkering van cookies en bepaalde scripts) je het formulier niet kan versturen na het invullen. Neem in dat geval een print screen van je antwoorden of stuur je antwoorden in dat geval genummerd per mail door.

Ontvangstbevestiging:

Online Winter Denderroute 2

Online Winter Denderroute 2

Vraag 3: Waar worden de stadskeuren bewaard, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit: *
Vraag 4: Eén jaartal is niet te vinden op deze Grote Markt van Aalst. Welk? Kies uit: *
Vraag 5: Welke naam van een Franse stad is hier op de Grote Markt te lezen? Kies uit:
Vraag 7: Hoeveel keien bevinden zich op deze Grote Markt? Kies uit:
Vraag 9: Wat is/was dit voorwerp, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit:
Vraag 10: Wat is het opmerkelijkste deel van deze ruimte, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit:
Vraag 12: Vanwaar komt deze klok, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit:
Vraag 15: Wie ontwierp deze gemeenteraadszaal, vgtp? Kies uit:
Vraag 16: Welke naam van een muzieknoot komt (al dan niet omgekeerd) verborgen voor in deze tekst? Mogelijke antwoorden:
Vraag 19: De hoeveelste in de rij ben ik? Kies uit:
Vraag 21: Is het volledige dakgebinte volgens gegevens ter plaatse nog origineel?
Vraag 23: Vanaf welk jaar patrouilleerden wachters hier op deze Belforttoren om de stad te beschermen? Kies uit:
Vraag 29: Welk muziekinstrument (gv) houdt deze figuur vast?