Antwoorden indienen

De zoektocht is afgelopen. Indienen is niet meer mogelijk


Je kan je antwoorden hier elektronisch indienen en krijgt een onmiddellijke ontvangstbevestiging. Je hoeft dus geen papieren antwoordenblad meer per post op te sturen.

Je bent niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken: je ingevuld antwoordformulier opsturen per post mag ook.

Lees goed volgende korte instructies:

  1. Indienen is mogelijk tot en met uiterlijk 5 september 22 uur. Daarna wordt het elektronisch formulier gedesactiveerd.
  2. Velden met een rood sterretje zijn verplicht in te vullen! Je kan je antwoorden niet verzenden zolang je niet alle verplichte velden hebt ingevuld.
  3. Zoek geen enkele val in de samenstelling van het elektronisch formulier: de vraag komt niet altijd helemaal exact overeen met de volledige vraag in je routeblad/boekje, dit is louter omdat de ruimte op het formulier beperkt is en niet bedoeld om je om de tuin te leiden.
  4. Wil je meerdere formulieren indienen met dezelfde antwoorden mag je in het veld ‘naam en voornaam’ ook 2 of meer namen vermelden. Geef dan wel in het vak ‘schiftingsvragen’ duidelijk aan welke schifting voor welke deelnemer geldt, bv. 150 (Amedée) – 122 (Petronella) – 141 (Jules)

  1. Kijk goed je antwoorden na voor je onderaan op de knop ‘mijn antwoorden definitief indienen’ drukt. De eerste inzending is definitief en ingediende antwoorden kunnen achteraf niet meer gewijzigd worden!
  2. Nadat je op de knop onderaan (“Mijn antwoorden definitief indienen”) hebt gedrukt verschijnt hieronder (onder deze instructies) een ontvangstbevestiging van je antwoorden (in groene kleur). Er wordt geen bevestiging apart per mail nog verstuurd.

Ontvangstbevestiging: