Antwoorden indienen

Je kan je antwoorden hier elektronisch indienen en krijgt een onmiddellijke ontvangstbevestiging. Je hoeft dus geen papieren antwoordenblad meer per post op te sturen.

Je bent niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken: je ingevuld antwoordformulier opsturen per post mag ook. Je post dan je antwoordenblad uiterlijk op 18 september 2023 (poststempel = bewijs!)

Lees eerst goed volgende korte instructies:

  1. Indienen is mogelijk vanaf 4 mei 2023 tot en met uiterlijk maandag 18 september 2023 22 uur.Daarna wordt het elektronisch formulier onherroepelijk gedesactiveerd.
  2. Velden met een rood sterretje zijn verplicht in te vullen! Je kan je antwoorden niet verzenden zolang je niet alle verplichte velden hebt ingevuld.
  3. Zoek geen enkele val in de samenstelling van het elektronisch formulier: de vraag komt niet altijd helemaal exact overeen met de volledige vraag in je routeblad/boekje, dit is louter omdat de ruimte op het formulier beperkt is en niet bedoeld om je om de tuin te leiden.
  4. Eventuele tussenvraagjes beantwoord je net als bij een papieren antwoordenblad in 1 van de vakjes die het dichtst bij die tussenvraag in je bundel staan.
  5. Wil je meerdere formulieren indienen met dezelfde antwoorden mag je in het veld ‘naam en voornaam’ ook 2 of meer namen vermelden. Geef dan wel in het vak ‘schiftingsvragen’ duidelijk aan welke schifting voor welke deelnemer geldt, bv. 150 (Amedée) – 122 (Petronella) – 141 (Jules)
  6. Kijk goed je antwoorden na voor je onderaan op de knop ‘mijn antwoorden definitief indienen’ drukt. De eerste inzending is definitief en ingediende antwoorden kunnen achteraf niet meer gewijzigd worden!
  7. Nadat je op de knop onderaan (“Mijn antwoorden definitief indienen”) hebt gedrukt verschijnt hieronder (onder deze instructies) een ontvangstbevestiging van je antwoorden (in groene kleur). Er wordt geen bevestiging apart per mail nog verstuurd.

Ontvangstbevestiging:

Denderroute 9

Denderroute 9

Vraag 1: Wie is deze renner, vgtp? Kies uit: *
Vraag 2: Wie overhandigde het certificaat, vgtp? Kies uit: *
Vraag 4: Welke medeklinker volgt hier als eerste na 'ARCH'? Mogelijke antwoorden:
Vraag 8: Welke van volgende plaatsnamen bevindt zich bij de kerk van Deftinge? Mogelijke antwoorden: *
Vraag 9: Welke dieren vinden hier in de zomer een paradijs, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit:
Vraag 11: Hoeveel eeuwen geschiedenis kan men aanraken, vgtp? Kies uit:
Vraag 12: Door hoeveel pijlen werd Sint-Sebastiaan geraakt, vgtp? Kies uit:
Vraag 14: Wat is geen voornaam van een hier begraven De Croo? Mogelijke antwoorden:
Vraag 15: Voor welke migranten (gv) werd hier een trap aangelegd, vgtp? Kies uit:
Vraag 19: Welk soort steen is dit, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit:
Vraag 20: Wat moet men hier doen na het krassen, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit:
Vraag 22: Hoeveel keer is in de omgeving van café De Brug "café De Brug" vermeld? Kies uit:
Vraag 23: Welke straat hebben we dan onderweg niet bewandeld? Kies uit:
Vraag 28: Welke van onderstaande mogelijkheden bevinden zich volgens gegevens op of bij dit pleintje? Mogelijke antwoorden:
Vraag 29: Vanwaar is het landschap naar Vlaanderen afgezakt, vgtp? Kies uit:
Vraag 30: Wie is vermeld bij het graf, vgtp? Kies uit: