Antwoorden indienen

Je kan je antwoorden hier elektronisch indienen en krijgt een onmiddellijke ontvangstbevestiging. Je hoeft dus geen papieren antwoordenblad meer per post op te sturen.

Je bent niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken: je ingevuld antwoordformulier opsturen per post mag ook.

Opgelet:

  1. Indienen is mogelijk tot en met uiterlijk 1 september 22 uur. Daarna wordt het elektronisch formulier gedesactiveerd.
  2. Velden met een rood sterretje zijn verplicht in te vullen! Je kan je antwoorden niet verzenden zolang je niet alle verplichte velden hebt ingevuld.
  3. Wil je meerdere formulieren indienen met dezelfde antwoorden mag je in het veld ‘naam en voornaam’ ook 2 of meer namen vermelden. Geef dan wel in het vak ‘schiftingsvragen’ duidelijk aan welke schifting voor welke deelnemer geldt, bv. 150 (Amedée) – 122 (Petronella) – 141 (Jules)
  4. Kijk goed je antwoorden na voor je onderaan op de knop ‘mijn antwoorden definitief indienen’ drukt. De eerste inzending is definitief en ingediende antwoorden kunnen achteraf niet meer gewijzigd worden!
  5. Nadat je op de knop onderaan hebt gedrukt verschijnt bovenaan de pagina (onder deze instructies) een ontvangstbevestiging van je antwoorden (in groene kleur). Er wordt geen bevestiging apart per mail nog verstuurd.
Denderroute 7
Vraag 1: Wat spuwen renners, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit: *
Vraag 2: Hoe heet Jan met de pet in het Engels, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit: *
Vraag 7: Uit welke stad kwam de maker van de koorglasramen van de kerk, vgtp? Kies uit: *
Question 12: Que se trouve-t-il sur les fonts baptismaux, selon données sur place? Choississez:
Question 14: Où se situent les atéliers Carton, selon données sur place? Choississez:
Question 15: Sur quel objet se trouve un mot de quatre lettres qui commence par 'J' et se termine par 'Y'? Choississez:
Question 16: Quelle famille n'a pas été propriétaire du château? Choississez:
Vraag 19: Welk land is ter plaatse vermeld? Mogelijke antwoorden:
Vraag 20: Aan hoeveel is R gelijk, volgens gegevens ter plaatse? Kies uit:
Vraag 24: Met welke plaats in Italië vergelijkt men het Pajottenland, vgtp? Kies uit:
Vraag 27: Welke uitspraak is waar over het Mariabeeld? *